www.som360.org/ca
Infància

Quins són els criteris de diagnòstic en els infants i els adolescents?

És essencial fer una bona avaluació dels símptomes i disposar de diverses fonts d'informació per al diagnòstic. Per tant, la informació que poden aportar els pares o els cuidadors principals del menor, els professionals docents i qualsevol persona que manté una relació estreta amb ell és molt valuosa.

L’entrevista clínica és la principal eina de què disposem els professionals de la salut mental per avaluar l’estat depressiu del menor.

Els símptomes s’han de manifestar la major part del dia, gairebé cada dia, amb una durada d’almenys dues setmanes. Com a mínim, ha de tenir dos dels tres símptomes considerats típics de la depressió: ànim depressiu, pèrdua d'interès i de la capacitat per gaudir i augment de la fatiga. A més, aquests símptomes han de repercutir en la vida diària de l'infant o adolescent i no milloren amb les activitats que habitualment els agraden i els fan gaudir. La depressió pot arribar a ser altament incapacitant i provocar un gran malestar.