www.som360.org/ca
Prevenció

Quins són els factors de risc i de protecció de la depressió en els infants i els adolescents?

La depressió en infants i adolescents és un trastorn complex i multicausal.

Els factors de vulnerabilitat de patir una depressió se centren en característiques biològiques (història familiar de trastorn mental, edat, sexe, malaltia mèdica crònica...) i temperamentals (afectivitat negativa, pensament rumiatiu, dificultats de relació amb iguals...), en la interacció de l’infant amb l’entorn (esdeveniments vitals estressants, conflictes familiars, abús, maltractem, problemes escolars, assetjament, humiliació...) i en les característiques pròpies del menor (cultura, estil educatiu, precarietat econòmica...).

Alguns dels factors que poden reduir la probabilitat de depressió quan hi ha factors de vulnerabilitat són: tenir habilitats socials i un cercle d’amistat adequat, l’afectivitat positiva, tenir una relació estreta i de confiança amb els membres de la família, fer alguna activitat d’oci o d’esport, etc.

Cal destacar que un únic factor no pot explicar el desenvolupament d'una depressió, reduir la probabilitat que es desenvolupi o que el seu control sigui suficient per prevenir-la.