www.som360.org/ca
Ansietat

Quins són els factors de risc de l'ansietat en l'adolescència?

Hi ha una vulnerabilitat comú a tots els trastorns d’ansietat, que es relaciona amb la presència dels següents factors: trets d’introversió i timidesa; tret temperamental d’inhibició conductual; presència d’algun familiar amb ansietat o altres dificultats psicopatològiques, i la presència d’experiències vitals negatives. Un factor de risc és aquell que augmenta la probabilitat que aparegui un trastorn psicopatològic.

De manera general, es considera que els trastorns d’ansietat s'expliquen per la interacció de diferents factors, com: factors genètics, temperament en la infància, factors sociodemogràfics, factors desencadenants ambientals i factors psicològics.