www.som360.org/ca
Totes les respostes

Tinc un nadó amb necessitats especials i estic tant cansada i angoixada que sento que explotaré. Què puc fer?

Laia Villalta Macià
Laia Villalta Macià
Psiquiatra infantojuvenil. Unitat 0-5
Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

La criança és una etapa que sovint comporta cansament i moments estressants. Això pot ser encara més intens quan els nadons tenen necessitats especials. Els nivells d’estrès dels pares i mares d’infants amb dificultats acostumen a ser particularment elevats. El desgast i el cansament pot arribar a ser important, de vegades difícil de tolerar. Acostuma a ser d’ajuda contactar amb altres pares que tinguin nadons amb  necessitats similars per poder compartit punts de vista, estratègies i sentir-se recolzats..

També pot ajudar intentar compartir part de la cura del nadó amb familiars o altres persones cuidadores per poder tenir espais propis que permetin als pares carregar-se d’energia i seguir tenint cura dels fills amb més tranquil·litat. En casos en què l’estrès suposi símptomes d’ansietat o baix estat d’ànim, cal contactar amb el metge de capçalera per a que valori la necessitat de tractament farmacològic o psicoterapèutic. 

Estàs veient:
Carla Jané Balsebre
Carla Jané Balsebre
Psicòloga referent del programa de salut mental perinatal del CSMA de Cornellà
Parc Sanitari Sant Joan de Déu
Laia Villalta Macià
Laia Villalta Macià
Psiquiatra infantojuvenil. Unitat 0-5
Hospital Sant Joan de Déu Barcelona