www.som360.org/ca
Totes les respostes

Si els pares i mares detectem que el nostre fill o filla es vol suïcidar, què hem de fer i on hem d’anar?

Francisco Villar Cabeza
Dr. Francisco Villar Cabeza
Psicòleg Clínic. Coordinador del programa d'atenció a la conducta suïcida del menor
Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Si detectem que el nostre fill es vol suïcidar, les accions immediates són paral·leles, per una banda, hem de prendre mesures de prevenció de manera immediata, l’essencial en el nostre entorn és tancar amb pany i clau tota la medicació del domicili perquè el nostre fill no hi tingui accés. En països amb alta presència d’armes de foc, la mesura també inclouria treure totes les armes de foc de casa.

De manera paral·lela també hem de demanar ajuda a un professional de la salut mental.  El procediment per a una atenció en el circuit públic a Espanya és assistir al nostre referent de pediatria o medicina d’atenció primària del nostre fill i informar-lo de la situació, perquè valori i pugui fer la derivació a salut mental, que normalment està al mateix centre d’atenció primària. Ells valoren si aborden la situació al mateix centre o si fan una derivació a un Centre de Salut Mental Infanto juvenil (CSMIJ, a Catalunya).

Al circuit de mútues o de privada, es pot sol·licitar visita amb el professional de salut mental perquè valori quines accions cal prendre i quins passos cal seguir.

Si trobem al nostre fill al mig d’un intent de suïcidi o identifiquem que acaba de fer-ho, o considerem que no podem esperar al dia de la visita amb el professional referent, cal acudir directament a urgències del seu hospital de referència, tant per valorar les conseqüències orgàniques de l’intent si l’hagués dut a terme, i en aquest cas la seva estabilització, com per a una valoració en matèria de salut mental.

Estàs veient:
Francisco Villar Cabeza
Dr. Francisco Villar Cabeza
Psicòleg Clínic. Coordinador del programa d'atenció a la conducta suïcida del menor
Hospital Sant Joan de Déu Barcelona
Cecilia Borras
Cecilia Borràs
Psicòloga. Presidenta-Fundadora
Després del suïcidi – Associació de Supervivents (DSAS)