www.som360.org/ca
Totes les respostes

La ideació suïcida es pot tractar amb medicació?

Francisco Villar Cabeza
Dr. Francisco Villar Cabeza
Psicòleg Clínic. Coordinador del programa d'atenció a la conducta suïcida del menor
Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

La ideació de mort o les idees de suïcidi no són una malaltia i no estan reconegudes com a tal en cap manual ni classificació internacional de malalties. Amb això entenem que el suïcidi no es pot tractar amb medicació, no surt una idea com en el cas d’una berruga que podem extirpar, ni quirúrgicament ni químicament. Amb això no vull dir que la medicació no pugui ajudar. De fet, les estratègies psicofarmacològiques per a l’abordatge de la ideació suïcida estan orientades sobretot a reduir i mitigar el dolor o patiment que hi ha a la base de la ideació de mort, mitjançant el tractament dels trastorns psiquiàtrics subjacents i a través del tractament dels símptomes psiquiàtrics, com per exemple la depressió, ansietat o insomni.

Estàs veient:
Francisco Villar Cabeza
Dr. Francisco Villar Cabeza
Psicòleg Clínic. Coordinador del programa d'atenció a la conducta suïcida del menor
Hospital Sant Joan de Déu Barcelona
Cecilia Borras
Cecilia Borràs
Psicòloga. Presidenta-Fundadora
Després del suïcidi – Associació de Supervivents (DSAS)