www.som360.org/ca

Tipus de trastorns depressius

Hi ha diversos tipus de classificacions per als trastorns depressius que s'utilitzen tant en la clínica com en la recerca, com ara la Classificació Estadística Internacional de Malalties i Problemes Relacionats amb la Salut (CIE) i la classificació de l'American Psychiatric Association recollida en el Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM).

En aquestes classificacions trobem diferents tipus de trastorns depressius, entre els quals els més freqüents són:

  • Depressió major: els símptomes depressius es mantenen un mínim de dues setmanes i té una gravetat suficient per interferir a la vida diària. Aquest tipus de depressió pot ser en alguns casos recurrent, quan els episodis es repeteixen en diferents ocasions al llarg de la vida. Pot ser de gravetat lleu, moderada, o greu.
  • Depressió crònica o distímia: els símptomes poden menys greus, però persisteixen al llarg del temps per un mínim de dos anys.
  • Depressió postpart: es dona quan l'episodi apareix en una dona que acaba de tenir un fill; pot ser un episodi de gravetat influït per factors hormonals
  • Trastorn adaptatiu amb símptomes depressius: apareix a conseqüència d'un problema difícil de suportar per a la persona, com un problema laboral, una separació de parella, un problema familiar, etc.
  • Depressió bipolar: apareix en un context de trastorn bipolar. En aquest cas, els episodis de depressió s'alternen amb episodis d'eufòria, és a dir un ànim elevat, excessivament content, feliç o alterat, que no es correspon amb el que li està succeint a la persona en la seva vida. Aquests episodis duren diversos dies, i estan separats per intervals de temps en els quals la persona té un esat d'ànim normal.