www.som360.org/ca

Causes de la depressió

La depressió és el resultat de les interaccions complexes entre factors biològics (neuroquímics, genètics, hormonals, de salut), psicològics (esdeveniments traumàtics en la infància o en l'edat adulta, situacions adverses i estressants) i socials (com l'aïllament social, o la falta de recursos).

Cal tenir en compte tant la història personal com els antecedents familiars de depressió a l'hora de valorar aquestes causes. És freqüent que una persona que presenta un episodi depressiu no hagi tingut cap problema extern que el desencadeni.