www.som360.org/ca

Factors de risc de la depressió

Diversos factors de risc intervenen en l'aparició de la depressió, però a vegades és difícil diferenciar-los i determinar com interaccionen entre ells i amb la malaltia. Alguns factors de risc poden influir en l'aparició del trastorn depressiu, mentre que uns altres poden dificultar-ne la recuperació. A més, molts dels factors de risc interactuen de manera que podrien ser tant una causa com una conseqüènca de la depressió.

Alguns factors de risc són:

  • Sexe: és més freqüent entre les dones d'edats entre els 12 i els 55 anys, sense diferències fora d'aquest interval d'edat.
  • Edat: és més habitual en persones d'entre 18 i 44 anys. Segons l'edat existeixen diferències respecte als símptomes més habituals, per exemple, en els infants són més freqüents les queixes físiques (mal de cap, dolor abdominal), la irritabilitat i l'aïllament social, mentre que en els adolescents s'associa a trastorns de conducta, trastorns de la conducta alimentària i abús de substàncies. En les persones grans solen ser freqüents les queixes físiques i símptomes cognitius (sensació de pèrdua de memòria, falta d'atenció i concentració).
  • Estat civil: és més freqüent en persones solteres, separadas o divorciades.
  • Consum de substàncies: el consum de substàncies tòxiques com l'alcohol, fins i tot en quantitats moderades, és un factor de risc.
  • Comorbilitat: patir altres trastorns mentals pot predisposar també a la depressió, com ara els trastorns d'ansietat. D'altra banda, les malalties físiques, com la migranya, les malalties cardíaques, la diabetis, els problemes tiroidals i altres malalties endocrines, poden fer augmentar el risc de depressió.
  • Factors socials: viure situacions estressants cròniques, la falta de recursos econòmics i de suport familiar o estar en situació de desocupació. Les persones de grups socioeconòmics més desfavorits tenen més risc de tenir depressió.
  • Factors psicològics i esdeveniments adversos: haver tingut experiències traumàtiques durant la infància pot predisposar a alguns trastorns mentals, entre ells, la depressió. Els esdeveniments vitals adversos, com els problemes familiars, de parella o a la feina, encara que no es consideren necessaris ni suficients per provocar una depressió, quan se sumen i es mantenen en el temps, poden generar estrès i ansietat, i poden arribar a afectar l'estat d'ànim. Determinats trets de personalitat, així com la tendència a tenir pensaments negatius, també poden constituir un factor de risc.
  • Factors genètics: els familiars de primer grau de pacients amb trastorn depressiu major tenen el doble de possibilitats de presentar depressió que la població general. Aquesta proporció també és important en els de segon grau.