www.som360.org/ca

Què són els trastorns de la conducta alimentària?

Els trastorns de la conducta alimentària (TCA) conformen un grup de desordres mentals que es caracteritzen per una conducta alterada pel que fa a la ingesta alimentària i pensaments erronis en relació amb la dieta, el pes i la figura corporal. Aquestes cognicions i conductes alterades poden comportar greus problemes físics i del funcionament psicològic i social de la persona.

Es tracta de patologies amb un origen multifactorial en les quals intervenen variables genètiques, biològiques, psicològiques i socioculturals. Afecten majoritàriament la població femenina i adolescent i els adults joves.

Són malalties greus però que poden remetre en un percentatge elevat si es detecten de manera precoç i es realitza un tractament multidisciplinar i psicoterapèutic especialitzat. Un tret habitual d’aquests trastorns és la falta de consciència de la malaltia i, en conseqüència, la falta de motivació per recuperar-se. Per aquest motiu, el tractament dels TCA és llarg i complex, i el paper de la família és fonamental per a la recuperació.