www.som360.org/ca

Factors de protecció dels trastorns de la conducta alimentària

De la mateixa manera que tenim factors de risc per al desenvolupament de determinades malalties, també tenim factors de protecció. Els factors de protecció són aquells que poden reduir el risc de desenvolupar un trastorn de la conducta alimentària.

Els principals factors de protecció es poden agrupar de la següent manera:

 • Factors individuals de protecció:
  • Bona autoestima
  • Imatge corporal positiva
  • Pensament crític en relació a les imatges dels mitjans
  • Benestar emocional
  • Bona adaptació escolar (rendiment i relació amb iguals)
  • Assertivitat
  • Bones habilitats socials
  • Resolució de problemes i estratègies d’afrontament
 • Factors familiars de protecció:
  • Pertànyer a una família que no posa gaire èmfasi en el pes i l’atractiu físic
  • Realitzar almenys un dels àpats principals en família
 • Factores socioculturals de protecció:
  • Pertànyer a una cultura menys occidentalitzada que accepta una diversitat de formes i tamanys corporals
  • Participar en esports o en indústria on no es posa èmfasi en l’atractiu físic o la primesa
  • Relacions de suport social on el pes i l’aparença física no són motiu de gran preocupació

A continuació es descriu un decàleg sobre els principals factors familiars de protecció dels TCA:

 1. Potenciar l’autoestima: elogiar els nostres fills/es per com són i reforçar positivament la seva personalitat i les seves habilitats en lloc d’allò que està relacionat amb l’aparença física.
 2. Afavorir una autoimatge corporal positiva: acceptar les diferències entre les persones i respectar a tothom, independentment de quin sigui el seu aspecte físic.
 3. Promoure hàbits alimentaris i un estil de vida saludables: la família ha de ser un model de salut pels seus fills/es.
 4. Fer almenys un àpat al dia en família: convertint l’alimentació en un acte social i familiar.
 5. Dotar d’eines per desenvolupat un sentit crític davant d’estereotips de bellesa difosos als mitjans de comunicació i sobre la informació de dietes miracle.
 6. Fomentar la comunicació a la família: escoltar l’opinió dels nens i nenes dins la família. Establir vies de comunicació amb els adolescents.  
 7. Compartir activitats en el temps lliure: realitzar junts activitats esportives, sortides culturals, llegir, mirar la televisió, navegar per Internet, etc.
 8. Rebutjar ideals estètics no realistes que poden posar en risc la salut dels nostres fills i filles.
 9. Fomentar l’autonomia: evitar la sobreprotecció per afavorir l’autoestima i la seguretat personal dels fills/es.  
 10. Advertir dels continguts nocius d’internet i de les xarxes socials: pàgines web i xarxes socials que fan apologia de l’anorèxia i la bulímia com una forma de vida.