www.som360.org/ca

On anar si es detecta un tratorn de la conducta alimentària?

En cas que la família o l’escola observi alguns dels senyals d’alarma descrits anteriorment i que signifiquin un canvi important en el seu normal funcionament, els pares s’han de posar en contacte al més aviat possible amb el seu pediatra o metge de família perquè valori un possible trastorn alimentari. En cas afirmatiu, s’haurà de derivar, o bé a un centre de salut mental infanto-juvenil (CSMIJ) o a una unitat específica de trastorns de la conducta alimentària, per iniciar una intervenció terapèutica adequada per a cada cas. És molt important una intervenció precoç especialitzada i la col·laboració de la família per a una millor resposta terapèutica.