www.som360.org/ca

Evolució i recuperació dels trastorns de la conducta alimentària

El tractament dels trastorns de la conducta alimentària acostuma a ser llarg i complex. De mitjana, fins a la cura definitiva, el procés terapèutic pot durar entre 3 i 4 anys. Una de les característiques de l’evolució és que no acostuma a ser lineal, sinó que es desenvolupa amb alts i baixos.

Els factors que s’han associat a una bona evolució de la malaltia són la detecció precoç, l’inici d’un tractament especialitzat i la intervenció familiar.

Contràriament, per a l’anorèxia nerviosa, un inici de la malaltia en edat prepuberal o en l’edat adulta, la presència de conductes purgatives i un pes molt baix a l’inici del tractament s’associa a un pronòstic desfavorable. En el cas de la bulímia nerviosa, una elevada impulsivitat, l’abús de substàncies i els trastorns de personalitat associats es relacionen amb una evolució negativa.

Quant a la recuperació, segons estudi de seguiment a 5 i 10 anys, el 70 o 80% de les persones que tenen una anorèxia nerviosa o una bulímia nerviosa es recuperen, mentre que la cronicitat se situa al voltant del 10 o 20% de les persones afectades per un trastorn de la conducta alimentària.