www.som360.org/ca

Bibliografia sobre TCA

  • American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th edition: DSM-5. Washington DC: American Psychiatric Association; 2013.
  • World Health Organisation. The 11th Revision of the International Classification of Diseases (ICD-11). 2018.
  • Pérez-Gaspar M, Gual P, de Irala-Estévez J, Martínez-González MA, Lahortiga F, Cervera S. Prevalencia de trastornos de la conducta alimentaria en las adolescentes navarras. Med Clin (Barc). 2000; 114 (13):481-6
  • Grup de treball de la Guia de Pràctica Clínica sobre Trastorns de la Conducta Alimentària. Guía de Práctica Clínica sobre Trastornos de la Conducta Alimentaria. Madrid: Pla de Qualitat pel Sistema Nacional de Salut del Ministeri de Sanitat i Consum. Agència d'Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques de Catalunya; 2009. Guies de Pràctica Clínica en el SNS: AATRM Núm. 2006/05-01.
  • Lock J, La Via MC, AACAP. Practice parameter for the assessment and treatment of children and adolescents with eating disorders. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2015; 54(5):412-25.