www.som360.org/ca
Prestacions econòmiques

Quines ajudes tenim les famílies?

Per accedir a les ajudes estatals, autonòmiques o municipals, el primer pas que cal fer és tramitar el certificat de discapacitat i el DNI del vostre fill o filla. D'aquesta manera es pot accedir a diferents prestacions: econòmiques (prestació econòmica de fill a càrrec, deduccions en la declaració, tramitació de la dependència, etc.); socials (família nombrosa en el cas de més d'un fill); culturals (descomptes i accessibilitat); i educatives (accés a les ajudes d'alumnes amb necessitats educatives), entre d'altres.