www.som360.org/ca
Comunicació

Com aconseguir que un infant amb TEA «t'escolti» sense haver de repetir moltes vegades la pregunta ni alçar el to deveu?

En primer lloc, és important saber què és el que entenen i a quin nivell. És important saber si el missatge que estem transmetent els està arribant, saber si tenen la capacitat i, fins i tot, el context perquè aquestes persones puguin rebre aquest missatge.

Algunes recomanacions són:

  • Establir contacte visual, i assegurar-nos que ens està prestant atenció. Puc dir-li, per exemple, si pot escoltar-me un moment.
  • Anticipar-li que necessito la seva atenció i que després podrà continuar fent aquella tasca o jugant.
  • Situar-se a prop de l’infant o la persona adulta, no se li ha de parlar des de la distància.
  • Procurar parlar amb un to i un volum adequats, no per alçar més la veu ens escoltarà més i la comunicació serà millor.
  • Fer servir missatges curts i que siguin molt clars. Cal tenir paciència i també donar-li temps perquè pugui processar la informació i donar-nos una resposta.
  • Si és necessari, és recomanable expressar el missatge verbalment acompanyant-lo amb un dibuix o un gest.
  • Un cop expressat el missatge, cal esperar i tornar-lo a repetir si és necessari. Si no respon, de manera tranquil·la, apropar-se a la persona i acompanyar-la al lloc on li estem demanant que vagi.

Cal tenir en compte que la repetició freqüent d’instruccions ensenya a no escoltar.