www.som360.org/ca
Diagnòstic

Com es fa el diagnòstic de TEA?

El diagnòstic del trastorn de l'espectre de l'autisme (TEA) és un diagnòstic clínic, que es realitza després d'una exploració completa.

Normalment cal fer:

  • Una exploració de neurodesenvolupament, a través d'una entrevista a la família. Se sol utilitzar el test ADI-R (Autism Diagnostic Interview Revised).
  • Una exploració i una observació a la persona, a través del test ADOS 2 (Autism Diagnostic Observation Schedule). 
  • Se solen realitzar alguns proves psicomètriques o tests complementaris per valorar els trets de la personalitat, la capacitat d'empatia, simptomatologia ansiosa i/o depressiva, o altres comorbiditats, així com una valoració de l'autonomia i la funcionalitat.
  • És habitual i important fer una avaluació intel·lectual i cognitiva per poder identificar el perfil intel·lectual de la persona o els punts forts d'habilitats i les dificultats.
  • En algunes ocasions en què hi ha indicis que hi pugui haver una causa genètica subjacent, es recorre com a prova complementària a l'anàlisi genètica o a proves de neuroimatge, però no són diagnòstiques.