www.som360.org/ca

Preguntes i respostes

Tractament

La terapia cognitiva conductual és una intervenció psicològica que es basa en la premissa que  els pensaments, les emocions i les conductes estan interrelacionades.

Recuperació

Quan una persona amb trastorn alimentari presenta una millora, és l'equip terapèutic l'encarregat d'establir el tipus de tractament que ha de seguir, que normalment anirà disminuint d'intensitat.

TCA

Mastegar els aliments i després escopir-los no és un tipus de trastorn alimentari (TCA), però sí que és una conducta desadaptativa que podem trobar en alguns d'aquests trastorns, com l'anorèxia nerviosa o la bulímia.
 

Drets

Les persones amb problemes de salut mental tenen dret a tenir una vida autònoma, independent i normalitzada, a una completa inclusió en la comunitat i a disposar de serveis de suport a la seva autonomia que permetin que així sigui

Drets

Les persones amb problemes de salut mental tenen dret que es respecti la seva intimitat i la seva privacitat. Això és especialment important en els contextos assistencials, on la confidencialitat és fonamental.

Drets

Totes les persones tenen dret a expressar-se lliurement i a comunicar-se de la manera que triïn.