www.som360.org/ca
Escola

Com podem ajudar des de l'escola l'alumnat adolescent amb autisme?

L'entorn escolar, des de les primeres etapes comporta reptes per a tots els alumnes. No obstant això, els reptes als quals s'enfronten els alumnes amb TEA són majors amb l'arribada de la secundària. Augmenten per les dificultats pròpies del trastorn en les habilitats socials i de comunicació (cada vegada més complexes), les conductes o interessos restringits i repetitius, les dificultats emocionals (dificultats per a superar situacions estressants, augment d'episodis d'ansietat, disminució de l'estat d'ànim, …) i de comportament i les dificultats d'aprenentatge (dèficits en les habilitats d'organització i execució de les tasques).

Alguns recursos que ajudaran a millorar l'adaptació i el benestar de l'adolescent amb autisme són:

  1. Disposar d'un protocol on es reflecteixin les seves necessitats i els procediments i accions que es duran a terme per a donar resposta a aquestes i una avaluació periòdica d'aquests procediments.
  2. Potenciar una comunicació freqüent entre els pares i l'equip docent.
  3. Afavorir situacions en les quals pugui parlar amb adults en un entorn no amenaçador.
  4. Estar pendent de l'alumne per a actuar amb rapidesa davant situacions problema.
  5. Ús d'històries socials visuals i instruccions per a ajudar-ho a identificar i respondre davant l'assetjament escolar.
  6. Ensenyar al grup d'iguals com establir relacions positives amb la persona amb TEA.