www.som360.org/ca
Escola

Quines adaptacions metodològiques faciliten l’aprenentatge als infants amb TDAH?

  • Guardar un espai de la classe per a la informació important (horari, deures, dates d’exàmens...) i recordar-la freqüentment. 
  • Donar instruccions breus i clares i assegurar-nos que l’infant les ha entès. 
  • Dividir les tasques en passos més petits, seqüenciar-les i ajudar-los en l’execució, tot afavorint-ne l’èxit. També és útil determinar quant temps ha d’estar en cada tasca. 
  • Ensenyar explícitament com ha de dur a terme les tasques i les seves responsabilitats i supervisar-ne freqüentment la seva execució (ordenació el seu calaix, utilització de l’agenda, planificació del temps d’estudi o de treball, etc.).
  • Complementar les explicacions amb elements visuals (gràfics, mapes conceptuals...) i donar esquemes o apunts per estudiar.  
  • Promoure l’ús de les autoinstruccions. L’entrenament en autoinstruccions consisteix a ensenyar l’infant a guiar la seva conducta de manera efectiva mitjançant instruccions per aconseguir realitzar-la exitosament. 
  • Donar més temps per dur a terme les tasques i els exàmens. 
  • Facilitar la realització dels exàmens: utilitzar un format visualment senzill (ressaltar en negreta la paraula clau de cada exercici, limitar el nombre de preguntes a cada pàgina, etc.); simplificar les instruccions; dividir els exercicis en passos més petits; combinar diferents tipus de pregunta; promoure la revisió al final de cada exercici o de l’examen; pactar prèviament quines faltes d’ortografia es penalitzaran, etc.
  • Emprar la figura de company-guia, és a dir, un company que l’ajudi amb l’agenda i el material escolar i evitar penalitzar els oblits de material o deures. 
  • Procurar que no tinguin un volum excessiu de deures per fer a casa.