www.som360.org/ca
Com viure amb…

Un TDAH sense tractar pot convertir-se en un altre trastorn mental en l'edat adulta?

Una persona amb TDAH no desenvoluparà necessàriament cap altre trastorn de salut mental. Que l'evolució vagi en una direcció o una altra dependrà dels símptomes que presenti, de l'afectació a la seva vida diària i del suport familiar que tingui. Sabem que les persones amb TDAH tenen més risc d'abandonar els estudis de forma prematura, d'aconseguir nivells educatius inferiors als seus potencials, tenen més propensió a accidents, embarassos no desitjats, consum de substàncies o abandonament del lloc de treball, però una persona amb un tractament adequat pot evitar totes aquestes complicacions.