www.som360.org/ca
Recomanacions família

Com podem ajudar un infant amb TDAH a casa?

La intervenció de la família, i també del centre educatiu, és imprescindible perquè l'infant amb TDAH pugui desenvolupar-se de manera adaptativa al seu entorn, minimitzant les seves dificultats i maximitzant els seus potencials. És important que la família, des d'un principi, pugui entendre què és el TDAH i quines dificultats comporta, per evitar càstigs i culpabilitzacions injustificades.

Alguns consells per a les mares i els pares són: 

 • Confirmar el diagnòstic de TDAH amb professionals de la salut amb experiència i capacitació en aquest trastorn.
 • Informar-se sobre el trastorn, a través de professionals o de les associacions de TDAH.
 • Implicar els familiars més pròxims en el tractament.
 • Reforçar els seus assoliments i les seves virtuts.
 • Mantenir la calma en moments de crisi.
 • Evitar la crítica constant i no caure en la confrontació.
 • Donar-li suport i mostrar-li afecte i comprensió.
 • Ignorar, en la mesura que sigui possible, els seus comportaments negatius.
 • Establir límits clars i conseqüències.
 • Comunicar-se sempre amb frases en positiu, evitant les frases amb «no».
 • Proporcionar-li un entorn estructurat, amb ordre i rutines. 
 • Simplificar les regles de la casa.
 • Assegurar-se que comprèn les instruccions.
 • Potenciar la seva autoestima i ajudar-lo a acceptar les limitacions.
 • Fomentar la seva autonomia i responsabilitat. 
 • Promoure les activitats esportives, artístiques i musicals.
 • Educar-lo en la tolerància a la frustració.