www.som360.org/ca
Fracàs escolar

Quina relació hi ha entre el TDAH i el baix rendiment escolar?

El TDAH, amb la seva gran complexitat atencional, impulsiva i hiperactiva, dificulta enormement un aprofitament acadèmic adequat, ja que a l’alumne afectat li és molt difícil adquirir els coneixements mínims requerits per l’actual sistema educatiu per assolir satisfactòriament els seus estudis. Un bon rendiment escolar exigeix a l’alumne unes capacitats d’atenció, concentració i abstracció plenes, juntament amb la capacitat de limitar voluntàriament les seves necessitats de moure’s i jugar, pròpies de l’edat, durant els períodes seqüencials de 40-45 minuts que corresponen a les classes. L’alumne amb TDAH «desconnecta» ràpidament del que explica el mestre o professor, i perd tota possibilitat d’aprofitament de les matèries explicades i, avorrits i incapaços de mantenir-se quiets i atents, es distreuen entrant en el seu món imaginari o interferint el treball dels seus companys de classe.