www.som360.org/ca
Tractament autolesions

Quin tractament ha de seguir una persona que s'autolesiona?

Hi ha diferents estratègies per ajudar una persona que s'autolesiona. Aquestes estratègies van de les més generals i contextualitzades a la comunitat, que serien estratègies de tipus educatiu, a les més especialitzades (intervencions més clíniques o psicoterapèutiques). L'estratègia que s'apliqui ha de considerar la gravetat de l'autolesió en el context de la intensitat del malestar que presenta la persona. Si la persona no té un risc elevat de tenir un problema psicològic greu, sovint és suficient una intervenció en un context educatiu (a través d'un orientador escolar o un agent de salut a l'atenció primària). En canvi, si la persona té criteris de gravetat (antecedents de depressió, altres problemes psicològics o socials associats, etc.), llavors acostuma a ser convenient una estratègia d'ajuda més especialitzada en salut mental.