www.som360.org/ca
Escola

Com informar els pares des de l'escola?

En general, convé comprometre’s amb l’estudiant que no es comunicarà a ningú el seu problema amb l’autolesió, però també cal tenir el suport de la resta de l’equip de crisi, dels pares i potser cal la intervenció d’algun professional de la salut mental. Per tant, caldrà animar a l’estudiant a que sigui ell mateix qui contacti amb els seus pares, i els hi expliqui el problema. 

Una opció pot ser acordar una reunió amb els pares i l’alumne per tal de poder parlar del problema. En aquesta reunió pot ser d’ajuda proporcionar informació sobre els recursos de salut mental als que poden accedir, així com de pàgines web en la que poden trobar informació sobre l’autolesió.