www.som360.org/ca
Escola

Quins senyals podem detectar el professorat que ens facin sospitar que un alumne s'autolesiona?

  • Talls injustificats, cremades, rascades o cops.
  • Portar roba inadequada (per exemple màniga llarga a l’estiu) o negar-se a realitzar activitats que impliquin canviar-se de roba (per
  • exemple gimnàstica, natació). 
  • Ús habitual d’embenats.
  • Verbalització d’idees relacionades amb l’autolesió (per exemple a classe, dibuixos, converses amb companys).
  • Necessitat freqüent de privacitat.
  • Portar objectes que tallin (ganivetes d’afaitar, trossos de vidre...).