www.som360.org/ca
Trastorn de l'espectre de l'autisme (TEA)

Què podem fer a casa per millorar les dificultats a l’hora dels àpats?

Un dels problemes més habituals en persones amb TEA està relacionat amb l'alimentació. S'estima que entre un 46% i un 89% dels nens i nenes afectats per aquest trastorn presenten hàbits alimentaris problemàtics. Algunes recomanacions per abordar aquesta problemàtica amb els nens i nenes amb TEA són::

  • Establir horaris i rutines dalimentació.
  • Evitar menjar entre hores.
  • Estar assegut en un lloc i un context còmode.
  • Disminuir les distraccions.
  • Limitar el temps dels àpats.
  • Involucrar l'infant en la rutina alimentària (compra, manipulació, elecció de l'aliment…).
  • Premiar les conductes positives.
  • Ignorar les conductes negatives.
  • Presentar aliments que l'infant no ingereix en aquest moment.
  • Presentar aliments nous de manera atractiva i en petites quantitats.