www.som360.org/ca
Dificultat en l'aprenentatge

Quins són els senyals d’alarma en els trastorns d’aprenentatge?

Els primers senyals d'alarma es poden observar tant a casa com a l'escola. A l'entorn escolar, l’equip docent pot detectar-lo més ràpidament en tenir tot un grup amb què comparar i observar diferències en els ritmes d'aprenentatge o comportaments disruptius.

Hem de preocupar-nos i demanar ajuda professional si observem:

A CASA

  • Quan dedica molt esforç i pocs resultats en tasques simples, no importa tant els resultats sinó el temps que cal invertir per aconseguir-los.
  • Quan l’infant evita determinades tasques. Quan el nen sempre posposa els deures o quan el moment de fer-los genera estrès i conflicte.
  • Quan no vol anar a l'escola. Pot ser que ho verbalitzi o que somatitzi a través de mals de panxa o cap, per exemple.

A L’ESCOLA

  • Quan el nen es mostra distret, s'aixeca molt, molesta, xerra molt o té un comportament disruptiu que condiciona el ritme de la classe.
  • Quan requereix molt acompanyament a les tasques.
  • Quan hi ha manca de motivació
  • Quan hi ha manca de concentració, desorganització, no presenta treballs i és poc autònom.