www.som360.org/ca
Treball i TEA

Com podem ajudar una persona amb autisme al seu lloc de treball?

Cada persona és diferent i s'ha d'avaluar cada situació. Per exemple, es poden establir suports diferents pel que fa a l'organització de les tasques, si detectem que la persona necessita suport en l’àmbit de les funcions executives (p. ex., un Excel amb les prioritats del dia). Si l'entorn sensorial no és l'adequat per a la persona, es poden fer modificacions del lloc de treball (p. ex., modulador de la llum) o facilitar ajudes tècniques a la persona (p. ex., auriculars antisoroll). És recomanable avaluar la situació juntament amb la persona, establir aquests suports necessaris i anar-los revisant a mesura que passa el temps.

A més de la possible independència –perquè tenir una feina no significa necessàriament ser independent econòmicament– tenir feina facilita tenir una rutina diària per sentir-nos útils. És ideal que estigui adaptada a les seves possibilitats i característiques. Una via per a l’adaptació són els suports. Els companys i les companyes i l'equip directiu tenen un paper molt rellevant en el dia a dia laboral. Sovint, rebre un diagnòstic i tenir un certificat de discapacitat els empeny cap a feines per a persones amb discapacitats. Falta suport en la inserció laboral i aquest fet redunda en una reducció de la seva integració real.