www.som360.org/ca
TEA i suïcidi

Com podem prevenir la conducta suïcida en les persones autistes?

Cal pensar mesures de prevenció i de protecció que serveixin per reduir el risc de suïcidi, tenint en compte factors relacionats amb la situació social, local, familiar i, per descomptat, individual de cada persona. La prevenció es pot articular en múltiples nivells, i requereix el compromís de tots els actors socials (administratius, sanitaris, educatius, familiars) i la participació activa de les persones amb autisme.

En general, és important el desenvolupament de plans educatius i de formació a través d'institucions i mitjans de comunicació, per conscienciar sobre el suïcidi, amb l'objectiu d'informar el màxim de persones possible sobre un assumpte tan rellevant.

Algunes mesures per incrementar la projecció vital i la qualitat de vida de les persones amb autisme són:

  • AUGMENTAR ELS RECURSOS SOCIALS.
  • ADAPTAR ELS ENTORNS.
  • FACILITAR LA INTERACCIÓ SOCIAL.
  • FORMAR ELS PROFESSIONALS PERQUÈ HI HAGI UNA DETECCIÓ PRECOÇ DE L'AUTISME.
  • ACOMPANYAMENT EN LA FORMACIÓ IDENTITÀRIA.
  • DETECCIÓ D'ALTRES PROBLEMES DE SALUT MENTAL.