www.som360.org/ca
Conducta autolesiva

L’autolesió és un senyal d’alarma d’una persona que es vol suïcidar?

En principi, l’autolesió no suÏcida és una conducta que es fa sense intencionalitat autolítica, és a dir, sense intenció de provocar-se la mort. És una manera poc saludable de fer front al malestar, per manca d'estratègies més saludables i beneficioses. No obstant, és cert que hi ha molts estudis que confirmen que l’autolesió no suÏcida és un factor de risc per al suïcidi, és a dir, que quan una persona s'autolesiona de forma freqüent i greu, sol estar en risc de desenvolupar idees de suÏcidi, que poden portar-la a fer algun intent de suïcidi.