www.som360.org/ca
Conducta autolesiva

Per què s'autolesionen les persones?

Els motius pels quals algú s'autolesiona poden ser diversos, i poden canviar al llarg del temps. Els experts divideixen aquestes «motivacions» en interpersonals i intrapersonals. Les primeres tenen a veure amb la relació amb els altres (evitar un esdeveniment social indesitjat, demanar ajuda a un familiar que es percep com a desconeixedor d'aquest malestar, etc.). Les segones tenen a veure amb la gestió de les emocions o estats mentals (disminuir l'ansietat, sentir-se viu, calmar o contrarestar sentiments de culpa, etc.).