www.som360.org/ca
Conducta autolesiva

Què puc fer si el meu fill recau una vegada i una altra malgrat que va a teràpia?

Els processos terapèutics acostumen a necessitar un temps (mínim uns mesos) i les recaigudes no són estranyes. És important que, juntament amb l'equip professional, i amb la persona afectada, els pares col·laborin en la identificació i, si pot ser la modificació, d'aquells factors o variables que influeixen en aquestes recaigudes; això forma part del propi procés de teràpia.