www.som360.org/ca
Tractament

Què passa quan un adolescent passa a ser atès en un centre de salut mental per a adults?

El centre de salut mental infantil i juvenil fa la derivació a la xarxa d'adults. En alguns centres hi ha programes específics per fer una transició adequada cap a centres d'adults. Com que la persona afectada és major d'edat, és ella qui decidirà si continua o no el tractament. No haurien d'existir diferències. En la pràctica, la diferència és que és la persona afectada adulta qui pren les decisió.