www.som360.org/ca
Maternidad

Què faig si estic prenent algun psicofàrmac i em vull quedar embarassada?

En el cas que estiguis prenent algun psicofàrmac i t'estiguis plantejant quedar-te embarassada, és molt recomanable poder fer una visita preconcepcional amb el teu metge o metgessa de capçalera o psiquiatre/a.

En aquesta visita, s’estudiarà el tractament actual i el passat, el temps d’estabilitat del trastorn actual, els tractaments previs, així com els antecedents familiars i mesures per assegurar el seguiment adequat al llarg de l'embaràs, tant si hi ha canvis en el tractament com si no.