www.som360.org/ca
Maternitat

Què és la psicosi puerperal?

La psicosi puerperal és un trastorn mental que cursa amb depressió o símptomes maníacs, que s’acompanya de símptomes psicòtics i s'inicia al cap de pocs dies després del part (dues setmanes de postpart). Aquests símptomes psicòtics poden ser una idea delirant o bé al·lucinacions, en forma de veus, visions o sensacions tàctils.

És un trastorn greu que sol requerir atenció hospitalària i tractament psicofarmacològic. El fet d'haver tingut una psicosi puerperal en un part anterior, un trastorn psicòtic o maníac previ o tenir un familiar amb aquest diagnòstic són factors de risc per poder presentar-la, per la qual cosa és molt important poder prevenir-la i avançar-nos, mitjançant una planificació de l'embaràs, valorar un tractament farmacològic preventiu amb antipsicòtics o estabilitzants de l'humor i fer un seguiment estret amb els teus professionals de la salut, tant durant l'embaràs com el postpart.