www.som360.org/ca
Psicosi

Què és la psicosi inespecífica?

Parlem de trastorn psicòtic no especificat quan la persona afectada presenta símptomes característics dels trastorns psicòtics que li causen un malestar significatiu o un deteriorament social, laboral o en altres àrees importants del funcionament, però no compleix tots els criteris per encabir-lo en cap de les categories de diagnòstic establertes. Aquest terme s'utilitza també en situacions en què no hi ha prou informació per fer un diagnòstic més específic.