www.som360.org/ca
Psicosi

Psicosi i esquizofrènia és el mateix?

No, no és el mateix. L’esquizofrènia és un tipus de trastorn psicòtic, però n’hi ha molts d’altres, com per exemple, el trastorn psicòtic breu, el trastorn esquizofreniforme i el trastorn esquizoafectiu, entre d’altres.