www.som360.org/ca
Tractament

Em pot anar bé compartir l’experiència amb altres persones amb psicosi?

Compartir amb persones que també han tingut una experiència similar i que estan estables pot ser molt important, sobretot per poder conviure amb tot el que hi ha darrera d’un brot psicòtic. Aquest compartir des de l'experiència, sense judicis, i no des de la professionalització de la salut, pot ser una eina que enforteixi l'autoestima i empoderi. També permet crear una narrativa pròpia menys desestigmatitzant, perquè la identitat vagi d'acord amb les noves circumstàncies i es reconstrueixi cada dia. Les associacions en primera persona ofereixen Grups d'Ajuda Mútua, i també hi ha la incipient figura del Peer to Peer o Tècnic d'acompanyament i suport mutu en salut mental.