www.som360.org/ca
Tractament

Què són els antipsicòtics?

Els fàrmacs antipsicòtics, com tots els psicofàrmacs, són medicaments que actuen en el sistema nerviós i ajuden a compensar els desajustos que provoquen els símptomes. Hi ha diverses categories, d’entre les més representatives trobem els antipsicòtics de primera generació (o típics) i els de segona generació (o atípics). Els de primera generació van aparèixer en primer terme i tot i que en l’actualitat són menys utilitzats, el psiquiatra valorarà quin és el millor tractament en cada cas. Alguns dels noms d’aquesta categoria són l’haloperidol o la clorpromazina. Els antipsicòtics de segona generació són els que s’administren en la majoria dels casos actualment. Majoritàriament produeixen un menor nombre d’efectes adversos, tot i que cal remarcar que cada persona és diferent. Alguns d’aquests fàrmacs són l’aripiprazol, la quetiapina o la risperidona, entre d’altres.