www.som360.org/ca
Recerca

Pot la recerca afavorir el benestar de les persones amb psicosi?

La recerca en salut mental és una necessitat compartida entre els professionals, les persones ateses i les seves famílies. Investigar és la clau per avançar en el coneixement sobre els diferents trastorns mentals i, d’aquesta manera, poder prevenir-ne l’aparició i millorar-ne els tractaments i les intervencions, i augmentar així la qualitat de vida de les persones.

Els trastorns psicòtics afecten un 1,2% de la població adulta i un 0,8% dels infants. La detecció precoç i el tractament en les fases inicials són fonamentals per aconseguir una bona recuperació. Saber més sobre psicosi ens ajuda a prevenir-la, però també a millorar la vida de les persones que tenen aquest problema de salut mental.