www.som360.org/ca
Trastorn de l'espectre de l'autisme (TEA)

Què és el trastorn de l'espectre de l'autisme?

El trastorn de l'espectre de l'autisme (TEA) és un trastorn del neurodesenvolupament que implica alteracions en la comunicació i en la interacció social, a més de la presència de patrons restrictius i repetitius de comportament, interessos específics i dificultats de regulació sensorial.

Les persones amb TEA presenten diversos nivells de funcionalitat en relació amb les seves capacitats cognitives i comunicatives.