www.som360.org/ca
Blog

Estratègies per millorar la comunicació amb els infants amb TEA

Materials de suport per afavorir la comunicació i la interacció amb els infants amb trastorn de l’espectre de l'autisme
Eric Baeyo Rollo

Eric Baello Royo

Infermer de l'Àrea de Salut Mental
Hospital Sant Joan de Déu Barcelona
Tira de comunicación

Actualment, entenem el trastorn de l’espectre de l'autisme (TEA) com a trastorn de la salut mental que interfereix en menor o major mesura en el desenvolupament de les activitats de la vida diària.

Hi ha una primera àrea de dificultat que és la que fa referència als problemes de comunicació i d’interacció social.

Les dificultats que presenten els infants amb trastorn de l’espectre de l'autisme per establir una comunicació verbal correcta, emprant un llenguatge funcional, els poden dificultar la interacció social.

Aquestes dificultats poden provocar més frustració quan l’infant no se sent comprès, cosa que pot derivar en un augment de l’ansietat. A més a més, també trobem dificultats en la comunicació no verbal, és a dir, en l’ús de gestos, expressions facials, postura corporal o contacte visual. 

Arran de totes aquestes dificultats, que es poden manifestar en diferents graus d’intensitat, és freqüent que l’infant presenti problemes en l’entorn escolar o dins la pròpia llar. És per aquest motiu que hem d’adequar l’entorn i afavorir la comprensió de les demandes i les necessitats d’aquests infants, de manera que es produeixi una introducció òptima a les rutines de la vida diària.

Tot seguit s’enumeren i s’exposen de manera detallada dues eines materials d’ús quotidià que ens poden ser molt útils en les dinàmiques diàries. Es tracta de recursos de gran ajuda per als infants amb TEA que tenen un llenguatge escàs o nul.

Elaboració d’un horari visual que els ajudi en les rutines diàries

L’horari visual ens anirà molt bé per estructurar les diferents dinàmiques i activitats que es duran a terme durant el dia, des que l’infant es desperta fins que se’n va a dormir. En aquest horari visual podem incloure les rutines diàries més senzilles, com ara la higiene, els àpats i el descans nocturn, però també les tasques que poden ser més complexes ja que, si les preveiem per endavant, resultaran més fàcils.

horario visual tea

Passos per elaborar l’horari visual:

  • Necessitaràs una tira de cartolina ampla, on podràs col·locar fotografies o pictogrames (dibuixos o signes que expressen un missatge, un lloc, una figura o un objecte real) per indicar les rutines diàries.
  • Selecciona les fotografies o els pictogrames que t’ajudin a indicar quina és la rutina.
  • Enganxa’ls a la tira de cartolina amb velcro, seguint l’ordre del dia i d’acord amb les recomanacions del professional de referència.
  • Situa la tira de l’horari visual verticalment, en un lloc visible i adequat per a l’alçada de l’infant.
  • Per indicar l’inici de l’activitat assenyalarem la fotografia o el pictograma a l’infant i acompanyarem el gest amb una indicació verbal.
  • Finalment, un cop acabada la dinàmica, retirarem la fotografia o el pictograma i acompanyarem l’acció amb un reforç verbal positiu per indicar que ho ha fet correctament.

Una tira de comunicació per a les necessitats bàsiques

La tira de comunicació, a diferència de l’horari, ens servirà per establir una comunicació més directa amb l’infant. D’aquesta manera ens podrà indicar què vol fer en aquell moment o què li ve de gust.

Serà molt útil per comunicar activitats bàsiques com ara anar al lavabo, tenir set o gana i algunes dinàmiques d’interès que siguin més freqüents.

És important conèixer els interessos de l’infant per poder individualitzar les fotografies o els pictogrames, de manera que siguin més pràctics.

Tira de comunicación

Passos per elaborar una tira de comunicació:

  • Necessitaràs el mateix material que en el cas de l’horari visual
  • La diferència és que la posició de la tira de comunicació serà horitzontal.
  • Col·loca-la en un lloc visible i accessible per a l’infant.
  • Enganxa a la tira les fotografies o els pictogrames corresponents a les necessitats més habituals.