www.som360.org/ca
Com viure amb…

Totes les persones amb TEA tenen ansietat?

L'ansietat és una resposta normal a situacions de la vida diària que ens produeixen inseguretat, por o incertesa. Es converteix en un problema quan aquesta resposta és desmesurada a l'estressor, no en té o és molt llarga en el temps. És molt comú en les persones amb trastorn de l'espectre de l'autisme (s'estima que al voltant del 40% de les persones amb TEA presenten algun trastorn d'ansietat).

L'ansietat pot repercutir negativament i fer empitjorar les característiques clíniques del TEA (interacció i comunicació social, interessos restrictius, comportament repetitiu, regulació sensorial). 

Alguns símptomes relacionats amb l'ansietat són: 

  • Símptomes físics: palpitacions, tremolors, dificultat per respirar, dolor abdominal, cefalees, etc. 
  • Símptomes conductuals: conductes evitatives en certes ocasions, augment de conductes repetitives, increment de la irritabilitat, episodis d'agitació psicomotriu i/o respostes agressives.