www.som360.org/ca
Sexualitat

Com afrontem la sexualitat amb el nostre fill o la nostra filla amb autisme?

És possible que aquest no sigui un tema fàcil d'afrontar amb un fill o una filla, independentment de si té trastorn de l'espectre de l'autisme. Tot i així, és molt important tractar-lo amb naturalitat. Si es tracta d'una persona amb TEA, a més de la naturalitat, és important que les explicacions siguin clares, coherents i explícites, sense metàfores, i establint amb molta precisió tant els límits socials com els interposats per les altres persones.

Si cal, també es pot contactar amb professionals de la salut que puguin dotar d'eines a la família per abordar aquest tema.