www.som360.org/ca

Autonomia

Últims continguts publicats

Una estratègia fonamental per reduir l'autoestigma i fomentar el benestar
6
0
Psicosi
consciencia trastorno tca
Com ajudar a que prengui consciència del trastorn
11
17
Ajudar la persona amb TCA
Drets

Les persones amb problemes de salut mental tenen dret a tenir una vida autònoma, independent i normalitzada, a una completa inclusió en la comunitat i a disposar de serveis de suport a la seva autonomia que permetin que així sigui

Drets

Totes les persones tenen dret a prendre decisions lliurement en tots els àmbits de la seva vida, també les persones amb problemes de salut mental.

Recuperació

La formació i sensibilització de professionals són elements fonamentals per a la implementació del model de recuperació en salut mental.

Les implicacions de la nova reforma legislativa
7
25
Incapacitació
Feina
Reptes i dificultats de les persones amb problemes de salut mental en l'àmbit laboral
Programa Primer la llar
Una sèrie documental ens permet conèixer les vivències de les persones participants al projecte Primer la Llar
2
32
Sensellarisme
Actividad realizada en el CSMIJ Lleida
8 horas amb...

Valentí Pallarés Gort

Educador social. Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) Lleida
Sant Joan de Déu Terres de Lleida

Roser Gimeno Duaso

Educadora social. Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) Lleida.
Sant Joan de Déu Terres de Lleida
Dària
Testimoni

Nuria Beltran Centelles

Mare d'una jove amb SAF
4
Trastorns de l'espectre de l'alcoholisme fetal (TEAF)
Els menors tenen dret a rebre informació del seu procés assistencial a qualsevol edat
8
41
Ètica
comunicacion familiar
La qualitat de la comunicació pares-adolescents és clau per mantenir una relació positiva
6
27
Comunicació
Convencion nueva york
Els drets de les persones amb discapacitat
4
28
Drets