www.som360.org/ca

Trastorn bipolar: què és i com viure-hi

Consells pràctics per a persones amb trastorn bipolar i familiars
Cristina Pou Matarranz
Cristina Pou Matarranz
Psiquiatra
Parc Sanitari Sant Joan de Déu
Trastorno bipolar

El trastorn bipolar és una malaltia en què es presenten canvis extrems de l’estat d’ànim que poden durar setmanes o mesos i que es poden manifestar de formes diverses, com ara:

 • Tristesa i desesperança marcades
 • Alegria extrema, hiperactivitat i desinhibició
 • Un estat mixt entre els dos anteriors

Segons els símptomes que es presenten i la duració que tenen, classifiquem els trastorns bipolars en quatre tipus: trastorn bipolar ciclotímic, trastorn bipolar tipus I, trastorn bipolar tipus II i trastorn esquizoafectiu de tipus bipolar.

El trastorn bipolar afecta el 4 % de la població mundial i sol aparèixer en persones adultes joves de tots dos sexes, amb excepció del trastorn bipolar del tipus II, que és més freqüent en les dones.

Què causa el trastorn bipolar?

L’evidència actual apunta que les causes del trastorn bipolar inclouen factors genètics, hormonals, neuroquímics i psicosocials.

Què se sent quan tens un trastorn bipolar?

Depressió

 • Sentiments de gran tristesa que no desapareixen
 • Inquietud i nerviosisme
 • Pèrdua de confiança en tu mateix
 • Sentiments d’inutilitat
 • Incapacitat per pensar de manera positiva
 • Dificultat per prendre decisions
 • Dificultat per concentrar-te
 • Pèrdua d’interès per les activitats habituals i les relacions socials
 • Pèrdua de gana i de pes
 • Alteracions del son
 • Pèrdua d’interès pel sexe
 • Idees de mort

Mania

 • Felicitat excessiva
 • Sentiment de poder fer qualsevol cosa, energia desbordant
 • Dificultat per mantenir el fil en una conversa, tot passant d’una idea a una altra molt ràpidament
 • Menys necessitat de dormir
 • Més interès pel sexe
 • Tendència a fer plans poc realistes
 • Hiperactivitat
 • Despeses excessives
 • Irritabilitat

Símptomes psicòtics

 • En casos molt severs poden aparèixer símptomes psicòtics en forma de deliris o al·lucinacions. Els deliris són idees que no tenen base real i les al·lucinacions són percepcions como ara sentir, olorar, percebre o veure coses que no són presents.
 • En fases depressives, pots tenir intensos sentiments de culpa o creure que no ets mereixedor de res.
 • En fases maníaques, pots creure que tens una missió important per complir o poders i aptituds especials.

Com em pot afectar tenir un trastorn bipolar?

Les alteracions en el pensament i la conducta et poden crear problemes a la vida diària i provocar:

 • Problemes en les relacions amb la família i els amics
 • Dificultats per retre en els estudis
 • Dificultats per mantenir l’activitat laboral
 • Tendència a posar-te en risc (per exemple, endeutant-te)
 • Com més temps duri el trastorn sense tractament, més desfavorables seran les conseqüències per a la teva salut i el teu entorn.

Pot ajudar el tractament?

 • El trastorn bipolar és un problema de salut amb gran potencial de millora amb els tractaments actuals. Hi ha diferents abordatges farmacològics, psicològics i ocupacionals.
 • La medicació sol tenir un paper crucial, especialment si els episodis són greus. La tria del fàrmac pot dependre del tipus d’episodi que es presenta (maníac o depressiu).
 • Si estàs planificant quedar-te embarassada és fonamental fer una planificació prèvia del tractament que seguiràs.
 • Algunes persones poden necessitar estar temporalment hospitalitzades si el quadre que presenten és molt greu.
 • La implicació de la família en el tractament és fonamental, ja que contribueix a l’estabilitat clínica.
 • El tractament ha de ser individualitzat i supervisat per un especialista. L’objectiu del tractament és tenir una vida normalitzada i satisfactòria. Sense tractament l’evolució és desfavorable.

Consells pràctics per a les persones afectades de trastorn bipolar. Què puc fer cuidar-me?

 • El primer pas per obtenir ajuda és reconèixer que hi pot haver un problema de salut. És molt important buscar orientació mèdica des del principi. Si la malaltia es pot identificar i tractar ràpidament, l’evolució millora.
 • Informa’t sobre el trastorn bipolar. Reconeix els senyals d’alarma que indiquen que el teu canvi d’estat d’ànim no és normal per tal de poder demanar ajuda a temps i prevenir una crisi.
 • Evita situacions estressants.
 • Mantén un equilibri entre vida personal, laboral i temps de lleure.
 • Mantén un estil de vida saludable. Evita situacions d’estrès.
 • Fes exercici.
 • Respecta el cicle natural del son.
 • Pren correctament la medicació. No abandonis el tractament ni el prenguis sense control mèdic, ja que comporta un risc de recaiguda.
 • No consumeixis drogues.
 • Confia en les persones del teu entorn i assegura’t que entenguin el que et passa. Les persones que t’envolten poden detectar l’inici d’una crisi abans que tu.
 • Consulta amb el metge davant qualsevol eventualitat.

Consells per als familiars. Com puc ajudar una persona amb trastorn bipolar?

 • Quan algú té un problema de salut mental pot ser difícil saber què dir. Escolta i intenta ser tolerant i comprensiu.
 • Si observes que la persona es troba en un estat de tristesa o alegria extrema, intenta convèncer-la perquè demani ajuda.
 • Ves a la consulta amb ella (si hi està conforme).
 • És molt important informar-se sobre la malaltia i els recursos disponibles per tractar-la. Hi ha associacions per a familiars de persones afectades de trastorn bipolar on et podran donar informació d’interès.
 • Assegura’t de tenir temps per cuidar de tu mateix.
Aquest contingut no substitueix la tasca dels equips professionals de la salut. Si creus que necessites ajut, consulta el teu professional de referència.
Publicació 30 de març de 2021
Darrera modificació 30 de març de 2021

Si tens pensaments suïcides, demana ajut:

També pots comunicar-te amb els serveis d'emergència locals de la teva zona de residència.

Cristina Pou Matarranz

Cristina Pou Matarranz

Psiquiatra
Parc Sanitari Sant Joan de Déu