www.som360.org/ca

Noves tecnologies en el diagnòstic i el tractament del TDAH

Repàs d'algunes de les eines més destacades
José Ángel Alda Díez
Dr. José Ángel Alda Díez
Doctor en Medicina i Cirurgia. Psiquiatria infantil i juvenil. Coordinador de la Unitat de TDAH
Hospital Sant Joan de Déu Barcelona
Realidad virtual TDAH

El trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat (TDAH) és un trastorn neurobiològic que s'inicia en la infància i en l'adolescència. Els símptomes del TDAH inclouen inatenció, hiperactivitat i impulsivitat. Els infants amb TDAH sovint tenen dificultats per concentrar-se en les tasques, seguir instruccions i controlar els seus impulsos. Això pot afectar la seva capacitat per tenir èxit a l'escola i en la seva vida quotidiana.

Encara que la persona professional amb experiència en TDAH realitza el diagnòstic, a través de l'entrevista amb la persona afectada i amb la seva família i amb informació de l'escola i de les activitats extraescolars, en els últims anys han sorgit diverses eines tecnològiques que ens ajuden a diagnosticar i tractar el TDAH. Vegem a continuació algunes d'aquestes eines.

Tecnologia per al diagnòstic

Algunes de les eines tecnològiques que s'han desenvolupat per ajudar en l'avaluació del TDAH són:

Test de Continuos Performance (CPT)

Avalua l'atenció sostinguda i la impulsivitat. S'utilitza com una eina complementària per al diagnòstic del TDAH, ja que pot ajudar a mesurar la capacitat d'un infant o un adolescent de mantenir l'atenció durant un període de temps.

MOXO

Una aplicació que mesura la capacitat de mantenir l'atenció en una tasca i seguir instruccions. Una de les característiques principals d'aquesta eina és que la persona pot fer la prova des del seu domicili, només ha de tenir un ordinador amb connexió a Internet.

Braingaze

Utilitza tecnologia de seguiment ocular a través d'una càmera per valorar la capacitat de mantenir l'atenció. El dispositiu registra i analitza els moviments oculars de la persona, mentre fa diferents tasques que requereixen atenció i concentració, la qual cosa permet una avaluació objectiva i precisa de la presència de TDAH.

Aula Nesplora

A través d'unes ulleres de realitat virtual, utilitza jocs d'ordinador i tecnologia de seguiment ocular per avaluar l'atenció, el processament visual i la memòria de treball. Aula Nesplora proporciona informació detallada sobre les fortaleses i febleses en aquestes àrees, i per això pot ajudar a identificar aquest trastorn.

Tecnologia per al tractament

El tractament àmpliament recomanat per les guies de pràctica clínica (GPC) és el multimodal, que inclou tractament psicològic, psicopedagògic i farmacològic. En els últims anys, diverses tecnologies s'estan desenvolupat com a tractament no farmacològic per ajudar els infants i adolescents amb TDAH a millorar la seva atenció i concentració, i són un complement més als tractaments anteriors. Aglunas d'elles són:

Sincrolab

Una aplicació que funciona amb una tauleta o un telèfon mòbil, tant Android com IOS, i que utilitza jocs d'ordinador per millorar l'atenció i la memòria de treball. El programa ha estat dissenyat per adaptar-se a les necessitats individuals de cada persona, cosa que significa que els jocs s'ajusten a la capacitat de l'infant i es tornen més difícils a mesura que progressa, utilitzant un motor d'intel·ligència artificial per a això.

Els jocs de Sincrolab estan dissenyats per millorar l'atenció i la concentració, així com la memòria de treball, que és la capacitat de mantenir i manipular informació en la ment a curt termini. Els jocs també ajuden a millorar la coordinació ull-mà i la capacitat per canviar de tasca.

A banda, el programa està dissenyat per ser interactiu i atractiu per als infants, la qual cosa els ajuda a mantenir l'interès i la motivació en el tractament. A més, proporciona retroalimentació en temps real sobre el rendiment de la persona que l'usa, que els ajuda a entendre com estan progressant i a motivar-los a continuar millorant.

Akili

Un joc d'ordinador que utilitza tècniques de neurociència per millorar l'atenció i la memòria de treball. El joc adapta la dificultat a mesura que s'avança, la qual cosa permet una millora gradual en la capacitat de la persona. Actualment, aquest dispositiu no està disponible a Espanya.

Bgaze Therapy

És una eina que utilitza tecnologia de seguiment ocular per a millorar l'atenció i el control impulsiu. Aquesta tecnologia es basa en la premissa que els moviments oculars estan estretament relacionats amb l'atenció i la concentració, per la qual cosa pot ser una eina útil per al tractament del TDAH.

El programa utilitza diferents tasques i jocs que requereixen que la persona mantingui l'atenció i se centri en la tasca que duu a terme. Per exemple, potser s'han de trobar objectes ocults en una pantalla o seguir un objecte en moviment amb els ulls. A mesura que es fan les tasques, proporciona retroalimentació visual i auditiva sobre el rendiment de la persona. Si la persona es distreu o perd l'enfoc, el dispositiu de seguiment ocular ho detecta i proporciona retroalimentació per ajudar-la a centrar-se de nou en la tasca. Si manté l'enfoc durant un període de temps determinat, el programa proporciona reforços positius per motivar la persona i reforçar el comportament desitjat.

Com veiem, les noves tecnologies han evolucionat per ajudar-nos en el diagnòstic i el tractament del TDAH. Queda camí per recórrer, però obre l'esperança a un diagnòstic més accessible i més objectiu, i a noves eines terapèutiques que ajudaran a millorar la qualitat de vida d'aquestes persones i de les seves famílies.

Aquest contingut no substitueix la tasca dels equips professionals de la salut. Si creus que necessites ajut, consulta el teu professional de referència.
Publicació 15 de maig de 2023
Darrera modificació 1 de juny de 2023

Telèfon de l'Esperança 93 414 48 48 image/svg+xml 1873A50A-300C-4511-9831-D8604C9717D4 1873A50A-300C-4511-9831-D8604C9717D4

Si pateixes de soledat o passes per un moment difícil, truca'ns.

José Ángel Alda Díez

Dr. José Ángel Alda Díez

Doctor en Medicina i Cirurgia. Psiquiatria infantil i juvenil. Coordinador de la Unitat de TDAH
Hospital Sant Joan de Déu Barcelona