Nous reptes en la comunicació pares i adolescents

Gestionar l'impacte de les noves tecnologies en les dinàmiques familiars
Area Salud Mental SJD
Àrea de Salut Mental
tic y adolescentes

El món canvia a un ritme cada vegada més ràpid. La vida actual discorre a una velocitat tan alta que es produeixen alteracions profundes en la forma d’interactuar de les persones, no en el termini d’una generació sinó fins i tot diverses vegades dins de les mateixes. Les tecnologies de la informació i comunicació (en endavant TIC) han implicat canvis qualitatius en el funcionament familiar, creant nous escenaris d’interacció i reorganitzant els patrons relacionals familiars actuals. Les formes tradicionals de comunicació, com el cara a cara, han assumit avui nous formats tecnològics per incloure els mòbils, el correu electrònic i les xarxes socials entre d’altres.

Com afecten les noves tecnologies a la comunicació familiar?

Els avenços i la incorporació de les TIC a la vida familiar quotidiana han guanyat un lloc destacat en el camp de la investigació. Són molts els estudis destinats a analitzar com es veu afectada la família quan interacciona a través d’aquestes tecnologies, així com conèixer el tipus d’usos que la família pot fer d’aquestes eines i analitzar com incideixen sobre l’evolució de les relacions familiars.

D’una banda, alguns estudis informen que les TIC tendeixen a augmentar el temps que passen en família i enforteixen els vincles familiars, millorant la comunicació familiar i augmentant la intimitat entre els membres. Això seria així, per exemple, en el cas de compartir les activitats en línia entre pares i fills o amb l’ús de les TIC per gestionar les activitats diàries així com en aquelles famílies en què els pares senten que treballar des de casa els permet major dedicació familiar.

De la mateixa manera, també han tingut un impacte positiu en les famílies transnacionals permetent el manteniment i la (re)creació de vincles familiars, tot i la distància geogràfica, i en relacions efectives de copaternitat després del divorci, facilitant als pares la planificació i la presa de decisions conjuntes sobre els seus fills.

No obstant això, malgrat els aspectes positius prèviament comentats, la incorporació de les TIC a la vida quotidiana també ha comportat l’aparició de noves dificultats en l’àmbit familiar. Altres estudis assenyalen que l’ús particular de patrons com la multicomunicació (comunicació amb diverses persones alhora) i la perpètua disponibilitat traduïda per exemple en l’abundància d’amics connectats a xarxes socials i en la quantitat d’informació compartida arreu del món, pot portar a situacions de pèrdua de control familiar de les interaccions que es produeixen en entorns virtuals.

Un altre dels problemes que poden comportar les TIC en les relacions familiars es refereix a la desconnexió existent entre senyals verbals i no verbals, els malentesos que se’n deriven, així com l’aïllament dels membres de la família a la mateixa casa entre si en lloc d’establir connexions personals.

Un altre dels factors a tenir en compte i que pot repercutir en un canvi en les dinàmiques familiars entre pares i fills adolescents, és que en l’era digital no tots els pares tenen la competència digital necessària per educar i/o supervisar als seus fills en aquest àmbit, per la qual cosa, de vegades es troben amb l’inconvenient de ser pares sense un model de referència pel que fa a les TIC, ja que aquests dispositius van sorgir massa tard en les seves vides. D’aquesta manera, la capacitat tecnològica per part dels joves tendeix a augmentar l’esquerda digital entre generacions, i desvia l’autoritat dels pares, qüestionant les regles i els valors que intenten transmetre.

Alguns consells per a la convivència amb les TIC a casa

Els nostres fills són el que s’anomena nadius digitals (Prensky, 2001), atès que han nascut en una societat en què l’ús de la tecnologia està present en el seu dia a dia i requeriran habilitats digitals per gestionar-se correctament en la seva vida acadèmica i professional.

Com a pares, és aconsellable que estiguem informats i busquem recursos que ens ajudin a acompanyar-los i educar-los en el descobriment i utilització de les TIC. A continuació es llisten alguns consells a tenir en compte:

  • No negar l’ús de les TIC sinó limitar-lo. És recomanable pactar unes regles clares respecte l’ús de mòbils, tauletes i altres dispositius: on i quan poden usar-los i establir un temps límit d’ús.
  • Aprofitar el seu interès en les TIC per ajudar-los a reflexionar sobre el seu ús. Plantejar-los preguntes sobre si mateixos i l’ús responsable de les TIC, així com dels avantatges i riscos que impliquen.
  • Detectar possibles problemes. En ocasions, l’ús de les tecnologies pot servir com a refugi per no enfrontar-se a situacions que generen ansietat o malestar en els adolescents.

Aquest és un article original de FAROS. Per a més informació, consulteu el 12è Informe FAROS «Una mirada a la salut mental dels adolescents - Claus per comprendre'ls i acompanyar-los»

Dona'ns l'opinió

L'ús de les tecnologies us afecta en la comunicació familiar?

Sí, molt
0% (1 vot)
De vegades
100% (1 vot)
No, posem límits
0% (1 vot)
Vots totals: 1
Aquest contingut no substitueix la tasca dels equips professionals de la salut. Si creus que necessites ajut, consulta el teu professional de referència.
Publicació 4 de gener de 2022
Darrera modificació 4 de gener de 2022

Si pateixes i et sents sol o sola, truca'ns al 681 10 10 80 image/svg+xml 1873A50A-300C-4511-9831-D8604C9717D4 1873A50A-300C-4511-9831-D8604C9717D4

Sempre hi trobaràs una veu amiga

Col·lectius
Area Salud Mental SJD

Àrea de Salut Mental

Destaquem

Portada prevención del suicidio juvenil

Atrapats en un «món feliç»

El impacto del abuso de las pantallas
La tecnologia com a aliada

Efectes de l’abús de les pantalles

Prevencion suicidio
Blog

Prevenir el suïcidi juvenil: ens concerneix a tots

Señales de alerta y pautas de actuación suicidio juvenil
Blog

Pautes per a pares i amics davant el risc de suïcidi d’adolescents i joves

Quins senyals cal observar i què podem fer
Comunicación adolescentes
Blog

Com promoure una comunicació familiar eficaç

Estratègies per millorar la comunicació amb els adolescents
adiccion videojuegos
Blog

Senyals d’alarma en l’addicció als videojocs

Promoure actituds i hàbits saludables en l’entorn familiar ajuda en la prevenció
ansiedad adolescente
Blog

Afrontar l'ansietat: què poden fer les famílies?

Estratègies per a que els pares puguin ajudar als seus fills adolescents
decálogo sjd adolescentes
Blog

Decàleg per comprendre i promoure la salut mental de l'adolescent

Establir un clima familiar i educatiu de confiança li permetran adquirir les habilitats necessàries per desenvolupar-se en la vida adulta.
comunicacion familiar
Blog

Característiques de la comunicació familiar en l'adolescència

Com actuar en diferents escenaris típics de l'adolescència
comunicacion familiar
Blog

Influeix la comunicació familiar en el desenvolupament de l'adolescent?

La qualitat de la comunicació pares-adolescents és clau per mantenir una relació positiva