www.som360.org/ca

Un estudi revela que un alt percentatge d’infants i adolescents amb psicosi d’inici precoç pateixen depressió clínica

Un estudi realitzat per un equip d'investigació de l'Institut de Recerca Sant Joan de Déu i el Parc Sanitari Sant Joan de Déu revela que un alt percentatge d'infants i adolescents amb psicosi d'inici precoç pateixen depressió clínica. L'article s'ha publicat a la revista científica European Child & Adolescent Psychiatry.

La psicosi d'inici precoç es defineix com el començament de símptomes psicòtics abans dels 18 anys. Alguns estudis defensen que l'edat d'inici precoç del primer episodi psicòtic, és una característica clínica que indica el curs de la malaltia i que s'associa a majors alteracions psicopatològiques. D'altra banda, la depressió clínica és un trastorn de l'estat anímic en el qual els sentiments de tristesa, pèrdua, ira o frustració interfereixen amb la vida diària

Molts estudis demostren la importància de la relació entre la psicosi d'inici precoç i la depressió clínica i fins i tot, apunten que la població infantil podria patir alts nivells de símptomes depressius. No obstant, analitzar aquesta relació és realment complex. S'ha vist que alguns dels símptomes d'aquests dos trastorns són similars, sobretot els anomenats símptomes negatius com l'anergia o la falta de discurs. Per tant, aquest solapament de símptomes dificulta diferenciar els símptomes depressius en joves que pateixen episodis psicòtics.

Tot i aquesta importància, no hi ha gaires estudis que analitzin en detall la relació entre la psicosi d'inici precoç i la depressió clínica. I a més, els pocs estudis que existeixen se centren en població adulta. Per això, els objectius de l'estudi han estat examinar la prevalença  i els tipus de símptomes de la depressió en infants i adolescents que han patit el primer episodi psicòtic, a més d'analitzar la relació entre els símptomes de depressius i els símptomes psicòtics.

La relació entre la psicosi d'inici precoç i la depressió

L'equip investigador, compost per professionals en psiquiatria, psicologia clínica i neuropsicologia, ha avaluat a més de 60 pacients d'entre 7 i 17 anys de la xarxa de  Sant Joan de Déu que han patit el primer episodi de psicosi precoç. Per fer-ho, van realitzar una avaluació complexa que incloïa aspectes clínics, per tal de comparar els símptomes psicòtics en els dos grups: el grup amb presència de depressió i el grup de l'absència de depressió. Els resultats van indicar que un alt percentatge de pacients que havien patit el primer episodi d'inici precoç també patien depressió.

«Hem vist que els símptomes de la depressió més freqüents estan associats amb el nivell d'escolarització i que la presència de depressió va associada amb símptomes negatius, afectius i excitatius. En canvi, l'autoestima, els problemes escolars, l'afectació negativa i desregulació biològica es van associar amb símptomes psicòtics», comenta la Dra. Susana Ochoa, cap del grup sènior en Etiopatogènia i tractament dels trastorns mentals greus (MERITT).

Gràcies als resultats d'aquest estudi, s'ha demostrat la necessitat d'eines adequades per mesurar i determinar els símptomes clínics de la depressió de manera més específica en infants i adolescents amb un primer episodi psicòtic. El treball realitzat per Sant Joan de Déu ha servit de precedent per comprendre millor la relació de la depressió i la psicosi d'inici precoç i també per ajudar a desenvolupar tractaments més específics en un futur.

Aquest és un article original de l'Institut de Recerca Sant Joan de Déu (IRSJD)

Aquest contingut no substitueix la tasca dels equips professionals de la salut. Si creus que necessites ajut, consulta el teu professional de referència.
Publicació 15 de desembre de 2021
Darrera modificació 15 de desembre de 2021
Bibliografía
Calderon-Mediavilla, M. , Vila-Badia, R. , Dolz, M. , Butjosa, A. , Barajas, A. , Del Cacho, N. , Sánchez, B. , Pardo, M. , Baños, I. , Usall, J. , Ochoa, S. , GENIPE Group & PROFEP Group (2021). Depressive symptoms and their relationship with negative and other psychotic symptoms in early onset psychosis. Eur Child Adolesc Psychiatry , Sep;30(9) , 1383-1390. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32865655/